Laatste verzorging en de opbaring

Een overledene kan in de meeste gevallen thuis worden verzorgd en opgebaard, in bed of in een uitvaartkist. Vanzelfsprekend kunt u ook er ook voor kiezen om de verzorging en opbaring plaats te laten vinden in een rouwcentrum. Desgewenst kunnen nabestaanden zelf meehelpen met de verzorging, wat kan bijdragen aan
een goede verwerking van het verlies.

Rouwcentrum

 

Er zijn verschillende mogelijkheden om de overledene op te baren. In de regio zijn diverse aula's en rouwcentra's om de opbaring te realiseren. Zo kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen om uw dierbare op te baren in de aula te Meeden.

De meeste aula's hebben een zogeheten 24-uurs systeem, dit houdt in dat u zelf een sleutel krijgt van het gebouw. Zo kunt u als nabestaanden zelf het bezoek inplannen. Wij hebben een brede kennis van de diverse opbaarlocaties in de regio en kunnen u daarin deskundig adviseren.

Thuisopbaring

 

U kunt er ook voor kiezen om uw dierbare thuis op te baren. Zo kunt u ten alle tijden afscheid nemen in een vertrouwde omgeving op de dagen voorafgaand aan de uitvaart. De overledene kan op bed opgebaard worden of in de uitvaartkist. U beslist samen met de uitvaartleider of het mogelijk is om de overledene thuis op te baren.


Opbaring Rouwcentrum Meeden
Aula Meeden
Anny Munneke Uitvaart
Rouwcentrum Buitenwoelhof, Veendam
Lijkwade Thuisopbaring
Opbaarplateau met wade